Etik och syfte

Syfte och etik


Lions Syften

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk

Att befrämja god samhällsanda

Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling

Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse

Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik eller religion

Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla


Lions Etik

Fullgör ditt arbete med omsorg

Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende

Försök alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar

Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad

Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv

Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig

Gör vänskap till ett mål, inte som ett medel

Fullgör lojalt dina samhällsplikter

Hjälp dem som behöver ditt stöd

Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm

Bygg upp i stället för att riva ned


Lions Valspråk - We Serve


Sverige Lions Motto - För samhällsansvar och livskvalité