Månadsmöte

Möten


Månadsmöte

Klubbens medlemmar genomför ordinarie månadsmöte, vanligtvis andra tisdagen i varje månad. Uppehåll juni - augusti. 


Klubblokal: Hembygdsgården i Mjölby.


Vid månadsmötet medverkar ofta en inbjuden gäst. Det förekommer även att klubben genomför studiebesök under månadsmötet.


Inför varje månadsmöte sänds det ut en inbjudan till klubbens medlemmar.  I denna inbjudan framgår datum och tid samt platsen för månadsmötet.