Förtroendevalda

Förtroendevalda

 

På sidan kontaktinformation finns information hur du kommer i kontakt  med klubbens förtroendevalde.

 

Styrelse

President Stefan Axby

1:e vice president Gustav Steen

2:e vice president Bo Wallin

Past Tommy Axell

Sekreterare Kalle Gudmindsson

Kassör Anders Steen

Medlemskommiténs orförande Åsa Brage


Övriga funktionärer

Klubbmästare Stig Oskarsson

Tailtwister Stefan Axby

Bitr Klubbmästare Gustav Steen

Director Bo Wallin

Revisorer Göran Gustavsson Lars Inge Persson

PR & info Åsa Brage.

Sociala medier Stefan Axby, Anna Selvin mm